• home slider 1
  • home slider 1
  • home slider 1

Egyesületünk

Kulturális egyesületünk, a Békéssy Sándor Egyesület közel tíz éve kezdte működését Budapest egyik peremkerületében Pestszentimrén.

Az oktatásnak, az alkotásnak és az értékek továbbadásának szoros egységbe rendeződését tartva szem előtt szervez programokat a társadalom különböző korosztályai számára.

Az egyesület tagjait hitük, belső elkötelezettségük motiválja olyan önkéntes tevékenységek vállalására, amelyekben tágabb és szűkebb társadalmi környezetükben feladatuknak érzik a magyar kultúra értékeinek gyarapítását, megőrzését, bemutatását.

Az egyesület tevékenységével igyekszik kapcsolódni az önszerveződő baptista identitású értelmiség egyházi-társadalmi közösségeihez, tágabb értelemben a zsidó-keresztyén kultúra egészéhez. Az Egyesület megszervezi, összefogja, és együttműködő szervezetbe tömöríti a keresztyén elkötelezettségű embereket és közösségeket, programot ad, és fórumot teremt tevékenységüknek.

Az Egyesület az közhasznú tevékenységei:
  • egészségmegőrzés,
  • szociális tevékenység,
  • tudományos tevékenység, kutatás,
  • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
  • kulturális tevékenység,
  • kulturális örökség megóvása,
  • környezetvédelem,
  • gyermek és ifjúságvédelem,
Céljainkat főként rendezvényekkel, kiadványokkal, közösségi hálózat kiépítésével igyekszünk megvalósítani.

Szívből reméljük, hogy az Egyesület alapítóinak és leendő tagjainak, valamint támogatóinak és pártoló tagjainak segítségével hozzájárulunk a keresztyének társadalmi felelősség vállalásának támogatásához a magyar kulturális, és helyi közösségi életben, olyan társadalomformáló területet betöltve, amely nem csak színesíti, hanem egyben értékkel gazdagítja a helyi gyülekezet, az adott kerület, Budapest, Magyarország, a Magyarországi Baptista Egyház, s a magyar nyelvű területek életét.